Muziekvereniging Amicitia Rietmolen


De Muziek vereniging Amicitia is opgericht in 1949 door de volgende initiatiefnemers; Hendrik Kormelink, Hendrik Vogt, Johan Geerdink, Bernard Ottink en Hendrik Koppelman. De eerste dirigent was Reint ten Dijke.

Veel muzikanten hebben met vele anderen door grote persoonlijke inzet de muziek vereniging op de been gehouden. Na de oprichting van de Triangel in de zestiger jaren ging het korps groeien. De Gemeente Neede is toen ook begonnen met het verstrekken van subsidie omdat zij het algemeen nut inzag van de muziek vereniging.

In 1956 kreeg de vereniging haar eigen muziekgebouw. Het muziekgebouw is door de inzet van zeer velen tot stand gekomen. Wij waren en zijn nog steeds bijzonder trots op dit gebouw. Inmiddels is de vereniging fors gegroeid. We kennen nu het harmonie orkest, de malletband, het jeugdorkest en de dweilband VlotZat.

Door de inzet van de leden, het succes van verschillende acties zoals oudijzer-, potgrond- en donateursactie, de diverse serenades en door onze sponsoren zijn we in staat om een dergelijke muziek vereniging in stand te houden. We verzorgen elk jaar een voor jaars concert en een na jaars concert en verlenen medewerking aan diverse evenementen en activiteiten binnen en buiten het dorp (carnaval, palmpasen, Koningsdag, zomerfeesten, sinterklaas optocht, Kerstconcert en diverse andere gelegenheden).